Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

Đi chơi xa tuyệt thật!

Tự tác nghiệp phát nào...
Sương mù đấy!
Tác nghiệp cho bố 1 phát!

Mâm thịt vẫn còn cái chân của bố.
Cái này chụp hôm trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét