Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

CUỐN SÁCH VÀ CHIẾC GIỎ ĐỰNG THAN

Theo người ta kể lại,
Xưa có người đàn ông
Sống với một cậu bé
Trong ngôi nhà ven sông.
Mấy ngày cuối tuần vừa rồi vui thật! Về quê, xây mộ ông nội, sự kiện Bánh Đúc... quá vui....