Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Hôm qua Bin tồ đấu cờ vua với Minh mốc, sau khi đã học về "khu trung tâm" và "Triển khai quân". Dĩ nhiên là Minh mốc thua thảm hại.... Thế là cả buổi tối Bin thích quá cứ khoa chân múa tay suốt!

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Sau nửa tháng chiến tranh lạnh, hôm qua Minh mốc đã đầu hàng. Lần sau chừa, dám bắt nạt Bin à...