Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

- Bố ơi, các cô giáo cứ bảo Bin là "Con heo đất"...
*
*   *
- Hôm qua mẹ cho Bin đi đâu?
- Bin đi Vincom với anh Công, với bác Nam.
- Đi có vui không?
- Không vui, anh Công ghét Bin...
- Sao mà ghét? Tại Bin trêu anh Công chứ gì?
- Không phải, tại Bin đẹp dzai, anh Công xấu dzai nên anh Công ghét Bin...

1 nhận xét: