Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Thứ Sáu ngày 13:


  • Địch bắt quân mình đi;
  • Bố làm tư vấn được lương cao (chỉ có mấy tiếng đồng hồ).
Hôm Chủ nhật về nhà, Xác Ướp mua cho Bin cái ô tô xịn cực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét