Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Hết lớp 4A1

Từ ngày vào Facebook, blog này bị lơ là hẳn, đơn giản là mức độ truyền thông của cái kia cao hơn.
Kêt quả học tập rất tuyệt, nhưng nhà thì cứ buồn buồn vì Bin sắp phải xa bố gần 1 tháng. Bin nói nhỏ hẳn mà câu cú cứ gượng gạo, bố thì cứ cố ra vẻ vui...


Tiếng Việt - Văn: 9 điểm (sau tổng kết)

"Con chó chạy nhanh như xe máy" và "chú cáo tinh xảo"

Toán: 10 (vậy mà học cứ như chơi).

Lịch sử nội địa: 8 (chả quan trọng).

Khoa học: 8 (nhiều thứ không hẳn là khoa học).

Đọc hiểu: 5 (thang điểm 5)

Liên hoan!

Nhận phần thưởng trước toàn trường (không đại diện cho ai, ngoài mình).
Toàn bạn lớp chọn, trừ Bin.

Bơi hả, chơi 2 cái luôn (100m và 50m)

Bố gọi là "Văn võ kiêm toàn".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét