Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Bố đã quyết là sau khi Bin học hết lớp 1 mới chuyển nhà. Thứ nhất là để sửa cho cẩn thận vì sẽ ở thành 1 gia đình ổn định lâu dài, hai nữa là để Bin khỏi phải đi học xa quá. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi mà.

Về đấy để có chỗ cho bố nhậu nhẹt, tập lái ô tô cho quen, rồi các ứng cử viên đến tranh cử nữa chứ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét