Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Nhìn Bin tồ ăn phở mà mát cả ruột, lần nào cũng hết veo cả bát to đùng.
Chiều nay "xác ướp" lại đón...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét