Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Bây giờ ở nhà có 2 thành viên ăn khỏe lên: Bin và con Xúc-xích. Cơm nấu gấp đôi.


Sáng nay dậy sớm đến nơi trường còn chưa mở cửa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét