Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Hôm sau Bin vẫn thích chơi ở cái thác này nên lại đi tiếp. Lúc đó thì vắng tanh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét