Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Hôm qua mới ăn cái túi gạo đầu tiên của Xác Ướp cho, nhưng nó nhiều sâu quá. Mới 1 tí mà bố đã bắt được mấy con thả lên bàn cho nó chạy thi. Bố cứ bảo là con sâu này k0 nguy hiểm, không sao hết...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét