Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Hôm qua đi sinh nhật anh Giang nhưng hóa ra không sinh nhật, lúc về Bin hơi nóng người, nhưng có hơi bố là khỏi ngay, sáng nay vẫn dậy sớm đi học bình thường, không như Minh mốc. Bố thì hơi bực chuyện đi xa, trời lạnh thế mà đi xe máy.

Mấy hôm trước Bin được xem 1 cuốn sách về Tiếng Việt với chữ Trung Quốc có tên bố ở bìa. To, nặng chết đi được, may mà Bin không phải học. Nó mà rơi vào chân thì...

1 nhận xét: