Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Thằng Xúc-xích nhà Bin khôn cực.

Hôm trước giỗ ông nội, nó được một đống xương. Veo một cái nó đâu mất hết. Cả bố lẫn Bin đều không hiểu tại sao nó ăn nhanh thế.

Nhưng hôm sau về nhà, thấy tự dưng nó lấy ở đâu ra một cái xương để nhậu nhẹt, hóa ra nó giấu đống xương để ăn dần. Bực mình là kiến bò đầy nhà....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét