Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Hôm qua Bin đã về nhà, gần sáng bố mới về. Thế nhưng sáng sớm Bin vẫn dậy sớm đi học, chẳng mà nheo ưỡn ẹo như Minh mốc.

Bố dạo này đang tomber en amour nên vui lắm dù công việc ngập đầu. Vì thế các câu chuyện giáo dục bố kể nghe rất buồn cười.

1 nhận xét: