Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Bin phải chạy về nói với bố ngay mới được, bố đang ăn cỗ:

- Bố ơi, Bin biết cái này hay lắắắắắắm!
- Cái gì đấy?
- Bin biết tên một cháu rồi, bố biết là gì không?
- Không, cháu gì?
- Cháu ỈỈỈỈỈỈỈỈỈỈn....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét