Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Uých-ken tuần này oách thật!

Tối thứ bảy đến em Nghĩa chơi, vui quá, lúc về Bin nhớ em Nghĩa phát khóc.

Hôm qua thì đi Hòa Bình ăn cỗ, Bin mang cả xe điều khiển đi, vui thật. Được măm cả lợn rừng lẫn bò rừng, xôi cực ngon.

Uých-ken tuần sau còn oách hơn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét