Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Con Xúc-xích bây giờ thích tắm lắm rồi. Hai bố con đổ nước vào cái chậu rồi cho nó ngồi vào đấy. Lúc kỳ cọ nó thích lắm, bây giờ lúc nào cũng thơm lừng vì nó có dầu tắm riêng mà.

Bố bảo nó là con lai berger (Photo by Bin tồ).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét