Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Hôm nay có một việc quan trọng: Bin tồ đã thành ĐỘI VIÊN!


Mặc dù bố biết cái này bây giờ không còn như xưa, nhưng nó cũng là một bước tiến của Bin, tạm được! Chuẩn bị xem "Ai là triệu phú" với bố đây.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét