Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Thở phào sau 2 ngày đi với Xác Ướp, Bin chỉ mong về nhanh để mua phần thưởng. Nhưng vẫn về muộn, tối nay lại xem Liverpool đá MU nên đành để đến hôm nay... và Bin đã có một con HERO mới!!!

1 nhận xét: