Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Bin đã về, lúc đi không hiểu sao lại trở lại cái cảnh chia tay bịn rịn, về lại được ăn bữa com giản dị nhưng quen thuộc. Vậy là hai bố Bin chén sạch, gấp đôi ngày thường.

1 nhận xét: