Thứ Hai, 24 tháng 9, 2012

Hôm qua, con Xúc-xích bị ốm. Trước khi đi học Bin đã nhắc bố mua cho nó cái thuốc gì chữa được ốm nhưng phải... ngon ngon một tý.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét