Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

Bây giờ Bin ăn hơi khỏe, hôm qua ăn hết cả 1 con rô phi to đùng. Bin cũng chưa thích ăn cá, nhưng ăn con này để lấy cái đầu với xương cho con Xúc-xích.

Suất ăn của Bin đã tăng thêm 50% nữa về thịt, cá... đại loại là ptotein... Bố thích lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét