Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Vài mốc thời gian của nhà Bin tồ

Sinh nhật bố ốm, phải ghi lại vào đây không có thì quên mất. May mà hôm nay tìm ra.
  1. Ngày rước mẹ Bin về: 21/11/2004
  2. Chúa Giáng sinh: 05/07/2005
  3. Bắt đầu cuộc sống stereo: 24/10/2006
  4. Xử sơ thẩm tại toàn HBT: 30/10/2008
  5. Xử phúc thẩm tại Tòa HN: 18/12/2008.
Chả còn gì nữa, cả một quá trình có mỗi 5 mốc, trước số 1 thì bố chả thèm nhớ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét