Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Thích quá!
Bố vừa mới ướm ý thử, tuần sau nữa hãy đón Bin nhé, thế là Tongtong đồng ý ngay. Tuần này đỡ mệt rồi...

Giá mà không bao giờ đón nữa thì hay quá, có giải quyết được việc gì đâu, Bin đâu cần chút thương thừa của anh Bầu, anh Công, anh... gì gì đó.
Tội nghiệp mấy anh, cứ tưởng có người chăm sóc. Cuối cùng nó có khi chấm dứt kiểu thế này :"Em chăm thằng xyz thế mà anh rũ bỏ em như thế à.....". Tội nghiệp mấy anh công cụ tình ái! Cứ biết tiếng Anh là hiện đại sao?
Ra công viên tập đi xe 2 bánh thôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét