Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Đi Đà Nẵng cùng Xác Ướp về, quên máy ảnh ở nhà nên chả có ảnh gì hết. Chỉ có bố là không thích tất cả về chuyện đó.

1 nhận xét: