Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Hôm qua Bin đã tự bắt taxi đến Hàng Buồm nhậu với bố, phét lác với 2 ông bà tây ầm ầm.

1 nhận xét: