Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Vì chuyện đấu thầu với chấm thầu mà bố vắng nhà 2 ngày, Bin tự làm mọi chuyện rất chuẩn. Minh mốc xách dép cho Bin không đáng....

Hôm qua bố cho Bin một cái vợt bóng bàn, nhưng chả hiểu 2 quả bóng bàn đâu mất. Hôm nay mua vậy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét