Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Hôm nay lại ăn phở, bố chán. Ăn phở gì mà 3 ngày liền...

- Ăn thế chán, Bin ạ!
- Bin thèm! Có lúc ở nhà xác Ướp Bin tìm mãi không thấy hàng phở đâu...

Các bạn chỉ được thưởng 2 quển vở, Bin được hẳn 6 quyên, bố phải hỏi cô Nga mới được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét