Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Hôm qua ăn cỗ vui thật.

Lúc đầu Bin cũng không thích ăn tôm, nhưng cháu Đạt với Minh mốc ăn ghê quá, thế là Bin cũng xơi mấy con, chả sao cả. Cái mâm có 3 cậu cháu hết sạch tôm với xúc xích từ khi mọi người chưa ăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét