Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Hôm qua đã chuẩn bị tinh thần để đi với Xác Ướp, may quá lại không thấy gọi điện thoại nữa. Thế là cả hai bố con Bin lại đi chơi vui cực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét