Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

Bin đã gắp được rất khá rồi, chỉ còn chuyện và cơm là hơi khó, mỗi lần và được ít cơm. Như hôm qua, ăn hết lạng rưỡi thịt với bao nhiêu là rau mà chỉ hết có 2 bát cơm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét