Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Hôm nay Bin đi học khóc nhè nhiều hơn hôm qua, thế là bố lại phải lo nhiều. Chiều nay bố đang đau mắt sao mà đi bơi được...

1 nhận xét: