Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

- Mai Bin lại đi với mẹ nhớ?
- Không, Bin không đi với mẹ đâu...
- Sao thế? Bin phải yêu mẹ chứ, mẹ cũng yêu Bin mà...
- Không, mẹ toàn đánh Bin ý...
- Mẹ đánh Bin vào đâu?
- Đánh vào mông...
- Thế bố có đánh Bin k0?
- ... À, hay là hai bố con chơi đánh nhau đi, bố đi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét