Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Từ hôm qua, Bin bắt đầu tập tennis. Bố không thích lắm vì tập nhiều quá, dàn trải, không hay. Nào là đàn, bơi, chuẩn bị học võ, rồi tennis...

1 nhận xét: