Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

- Hôm nay bố vừa bỏ phí một chuyện cực hay...

- Chuyện gì thế?

- Hôm nay Bin biểu diễn Chachacha, thầy giáo khen, cả lớp vỗ tay rào rào!

- Nhảy đôi hả Bin?

- Vâng.

1 nhận xét: