Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

- Bố thấy Bin đi với Xác Ướp cũng vui như thế còn gì?
- Vui bình thường ạ. Nhưng bố biết Bin vui nhất lúc nào không?
- Không. Lúc nào?
- Lúc Bin cầm mũ bảo hiểm đứng ngoài cửa xem các bạn ca 1 học, tự dưng bố hiện ra, Bin vui quá, cứ như là ngủ mơ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét