Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Mồng 1 tết đi chơi, bố đi xe đạp kéo Bin đi patin (đôi patin này mới vì hôm trước Xác Ướp bận hẹn bạn, không đưa Bin về cùng patin với quần áo). Vui chết đi được!


Đua một lúc thì cũng tối, nghỉ chút đã...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét