Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Kết quả HKI

Hôm Chủ Nhật  bố đi họp phụ huynh cho Bin. Chỉ có 2 chuyện, nộp tiền và cái này:1 nhận xét: