Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Hôm qua ông già Noel đã mang cho Bin 1 quả địa cầu như Bin yêu cầu (Bin nhờ bố chuyển lời ước khác rồi), "bà già" Noel mua cho Bin nhiều thứ lắm, nhiều quần áo và cái xe Hummer điều khiển to đùng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét