Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Câu cá

Về quê bác Sản, cái ao này nhiều cá nhưng nó còn bé quá!
Con cá thứ ba, bây giờ bố mới chụp...
Lại gần xem to từng nào... Chị Bông đừng có mà sờ vào...
Ngủ trưa...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét