Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Bố rất bực mình...

Có hẳn 5 ngày mà không sao bố trí được vài tiếng đồng hồ về để học bài cho ngày mai. Hóa ra dạy học với giáo dục bằng nước bọt thì đơn giản hơn.... Điển hình của nền giáo dục XHCN...

Ghi lại đây để nhớ...

1 nhận xét: