Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

Lại về quê...

Về nhà cháu Ỉn nhậu, sáng hôm sau lại ra thành chơi...

Chỗ này leo nhiều rồi...
"Lên đi rồi anh lên cho đủ 4 người...!"
"Chụp kìa, chú nhìn vào chỗ kia!" (cứ làm như người ta không biết gì...).
Tường thành
Chụp với bố cháu Ỉn, bố cháu Ỉn (anh quan huyện) với cháu Đen.
Bố đây!
Đại bác ngày xưa...
Cháu Đen đang ghen tị...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét