Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Đi cùng "Xác Ướp"...

- Ơ, sao Bin không cười?
- Bin không biết....1 nhận xét: