Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Bố vẫn đang bực cái chuyện Xác Ướp đưa Bin đi chơi mà 23h mới về. Toi đời chuyện bố tập cho Bin điều độ, ngủ sớm - dậy sớm. Đi xem phim thì.... bố thích xem phim nhất nên biết là cho Bin đi xem phim phải thế nào...

Bố vẫn bực lắm! Không khéo bố xóa bỏ "Giao ước thứ Bảy"...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét