Thứ Ba, 14 tháng 8, 2012

Xác Ướp cứ làm Bin sợ, nên bây giờ luôn tìm cách trốn nghe điện thoại. Hôm trước còn làm Bin khóc nhè.


Đã có bạn Xúc-xích nên chẳng thích đi đâu nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét