Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Kết quả lớp 1

Lớp 1 của Bin đây:

Tiến bộ nhé. Cái thấy đầu tiên là 6cm thịt.
Thưởng nhiều đây. Thế mà lúc đi thi bố cứ lờ đi, mọi bố mẹ cứ lo sốt vó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét