Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Xác Ướp muốn đón Bin từ thứ Sáu để đi chơi cùng cơ quan, nhưng Bin không thích đi lâu như thế. Thế là lại để tuần sau vậy, hề hề...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét