Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Hôm qua, lúc đi học về:

- Bố ơi, hôm nay có chuyện này hay lắắắắắắắắm....
- Chuyện gì thế?
- (Im một lúc cho tăng phần hồi hộp) Hôm nay á... Hay lắm.... Thế này này... ... ... Bin đọc không sai chỗ nào, thế là cô giáo cho Bin lên hướng dẫn các bạn đọc cơơơơơơơ!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét