Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Hôm qua đi chơi với Xác Ướp, Bin chui vào quả bóng hay lắm, Xác Ướp nặng quá làm Bin kềnh mấy lần. Xác Ướp lại mua cái truyện Doraemon mà bố rất ghét. Buổi trưa đi ăn cỗ ở đâu nhưng Bin không nhớ, chỉ nhớ là không ăn rau.

Buổi tối Bin lại nhảy Michael Jackson, bố cứ ngồi cười đau cả bụng, điện thoại quay phim được đang hỏng micro nên mai mới đăng lên.

1 nhận xét: