Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Bin đã hơi thích Xác Ướp rồi, bố lại nghĩ lần sau cứ đi chơi với Xác Ướp ít như thế có khi lại hay. Sau này chuyển nhà rồi nghĩ tiếp.

Bây giờ Bin chỉ nghe Michael Jackson thôi, chán Xuân Mai với mấy cái bài trẻ con rồi, cho Minh mốc nghe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét